فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی و مشاوره

از دیگر خدمات حمایتی موسسه از خانواده های نیازمند زیرپوشش ، برگزاری جشنواره های علمی فرهنگی در راستای تقویت بنیه فرهنگی و توانمندسازی خانواده ها و همچنین برگزاری اردوهای زیارتی در جهت ادا کردن نذر فرهنگی خیرخواهان گرانقدر می باشد.

در این راستا  :

چنانچه مایل هستید در ثواب انجام این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷