برگزاری کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی

این موسسه با داشتن کادری مجرب از خیرخواهان متخصص در زمینه مشاوره خانواده و آموزش مهارت های زندگی آنان (۱۴ منش محبان)  با توکل به خداوند متعال و اتکا بر باورهای دینی و ارزشهای انسانی وظیفه خود را کمک به بهبود کیفیت زندگی ، توانمندسازی ، حفظ عزت نفس ، دانسته و همواره سعی در ریشه کن کردن فقر از خانواده های زیرپوشش را دارد.

چنانچه مایل هستید در ثواب انجام این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷

منش محبان