مشارکت غیر نقدی

خیّرین و حامیان موسسه خیریه محبان الرضا (ع) می توانند در زمینه کمکهای غیرنقدی مانند: ارزاق، پوشاک، جهیزیه، تجهیزات کار، لوازم التحریر، وسایل کمک توانبخشی، قربانی، نذورات و… میتوانند با بخش مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی موسسه ارتباط برقرار نمایند.

شماره تماس: ۳۲۲۴۰۴۴۳-۵۱

مشارکت در ارائه خدمات:

خیّرین همچنین میتوانند در ارائه خدمات به اشکال زیر، مددجویان این موسسه را یاری نمایند:

  1. اشتغال و کار آفرینی (زیرشاخه ها: مهارت آموزی- ارائه طرح اشتغال- جذب نیروی کار)
  2. ارائه خدمات پزشکی، پیرا پزشکی و مشاوره ای
  3. ارائه خدمات آموزشی
  4. ارائه خدمات فرهنگی
  5. ارائه خدمات رسانه ای و تبلیغات