مشارکت نقدی

از حمایت های بی دریغ شما از موسسه خیریه محبان الرضا (ع) پیشاپیش تشکر می نماییم
نیکوکاران عزیز می توانند:

۱٫ با استفاده از شماره حسابها و کارتهای زیر صدقات و نذورات خود را اهدا نمایند:

شماره کارت بانک ملت : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴
شماره حساب صادرات : ۱۰۲۹۱۷۲۲۹۰۰۶
شماره حساب بانک ملی : ۱۰۲۴۵۳۶۰۶۰۰۲

۲٫ از طریق سامانه پرداخت اینترنتی و با تکمیل فرم ، مبلغ مورد نظر را اهدا نمایند .