تهیه و تعمیر مسکن

موسسه خیریه محبان الرضا با تهیه مسکن برای خانواده های زیرپوشش موسسه و همچنین خدمات تعمیری منازل آنان همواره سعی در رفع مشکلات این عزیزان کوشیده و با حمایت از خیرخواهان و نوع دوستان گرامی موسسه و همچنین با استعانت جستن از ولی نعمتمان حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه و الثناء بر آن است تا در راستای محقق ساختن چشم انداز موسسه (خانواده رشدیافته، متعالی و باکرامت) این امر خداپسندانه و ضروری را بیش از پیش به انجام برساند.

 

چنانچه مایل هستید در ثواب این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷