تهیه جهیزیه

این موسسه در سال ۱۳۹۵ افتخار تامین حدود ۱۵۰ مورد جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش ، هر کدام به ارزش تقریبی ۴ میلیون تومان را داشته است.

نمونه ای از جهیزیه اهدایی به نوعروسان تحت پوشش موسسه :

نمونه ای از جهیزیه اهدایی موسسه

 

شما نیز می توانید در تامین جهیزیه برای نوعروسان سهیم باشید.

چنانچه مایل هستید در ثواب انجام این امر خیر شریک شوید :

شماره کارت جهت واریز وجوه نقدی : ۳۴۲۴-۷۰۰۸-۳۳۷۷-۶۱۰۴

شماره تلفن مدیریت توسعه مشارکتهای مردمی : ۳۲۲۹۰۲۱۷